Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Değerlendirme aşaması, Lewis Ayak Bakımı’yla olan tanışma süreciniz olarak özetlenebilir. Ayak sorunlarınızın alanında deneyimli podolog tarafından değerlendirildiği bu aşama bir kaç adımdan oluşmaktadır.

değerlendirme
Değerlendirme Adımları
  1. Ayak sorunlarınıza yönelik öykü uzmanımız tarafından birincil ağızdan dinlenir ve mevcut sorunun geçmişine yönelik notlar alınır. Öykünüz, ayak sorununun ne kadar zamandır olduğu, daha önce işlem geçmişi olup olmadığı, evde müdahalelerde bulunup bulunulmadığı, aile bireylerinizde benzer sorunların yaşanıp yaşanmadığı gibi temel ve önemli bilgiler içerir.
  2. Öykünüzden hareketle mevcut ayak sorununuzun bulguları kızarıklık, şişlik, kaşıntı, döküntüleşme, kanama, renk değişimi ve morarma, cildin ısı dengesi, terleme, yaralanma, ağrı, enfeksiyon gibi belirtiler yönünden değerlendirilir ve olası durumlarda uzman hekim desteği yönlendirmesiyle destek alınır.
  3. Nihai bulgular belirlendikten sonra süreç “Planlama” adımıyla devam eder.