Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Planlama aşaması, değerlendirme adımında tespit edilen belirtiler çerçevesinde işleyiş planının alanında deneyimli podolog tarafından hyazırlandığı süreçtir. Planlama süreci temelde birkaç adımdan oluşmaktadır.

planlama
Planlama Adımları
  1. Değerlendirme sürecinden hareketle ayağın mevcut durumunun işleme uygunluğu yönünden kısa bir sınaması yapılır. Bu noktada işleme engel oluşturabilecek durumlar (şiddetli ağrı, enfeksiyon, yaralanma, kesik, sıyrık ve aktif kanamalar vb) non-cerrahi yaklaşımlara müsait bir hal alabilmesi için hekim desteğine başvurulur. İlgili hekimin bu belirtileri işleme uygun görmesi halinde sürecin planı hekim yönlendirmesiyle podolog kontrolünde planlanır.
  2. Ayak sorununa yönelik hazırlanan plan sorunun en etkili, konforlu ve çözüm odaklı yöntemlerini içerir. Podolog, tüm planı size şeffaflığıyla aktarmakla yükümlüdür. Aynı şekilde işlem planı onayınız alınmadan “Uygulama” adımına geçirilmez.
  3. Planlama adımında merak ettiğiniz her şeyi ilgili uzmana iletebilir, görüşmelerinizi aynı şeffaflıkla sürdürebilirsiniz. Özel durumlarınız onayınız olsa dahi paylaşılmaz.
  4. Tüm süreciniz olası ihtimaller dışında planlamanızı sağlayan podolog tarafından takip edilir ve özel bir gerekçe sunmadığınız sürece işlemlerinizde personel değişikliği talep edemezsiniz. Bu noktadaki asıl hedef, ayağın mevcut sorunu ve seyrine yönelik hakimiyeti sağlamaktır.
  5. Planlama aşamasının son adımı işleyiş planında size yanısyan ücret teklifini onayınıza sunmakla tamamlanır. Onayladığınız işlemi randevu ugyunluğuna göre hemen ya da belirlediğiniz bir gün yaptırabilirsiniz. Tekliflerin geçerlilik süresi 15 gündür ve bugünü aşan durumlarda ayağın yeniden değerlendirme süresine tâbi tutulması gerekebilir. Nitekim bazı ayak sorunlarının seyri söz konusudur ve zamanla belirtltiler değişebilmektedir.