Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uygulama aşaması, plananlan işlemlerin danışan onayı ile gerçekleştiği süreçtir. Bu noktoda ayak sorununa yönelik gerekli müdahale sağlanır ve plan doğrultusunda hareket edilir.

uygulama
Uygulama Adımları
  1. Uygulama tekniği sadece podoloğunPlanlama” sürecinde belirlediği mantıkla gerçekleşir. Danışan tarafından öneriler alınsa bile nihai uygulama her zaman işin uzmanının yönlendirmesiyle sağlanır. Uygulama aşamasında danışan işlemleri reddetme hakkı ne yazık ki yoktur ve olsa dahi iade talep edememektedir.
  2. Uygulama süreci ayak sorunun ileri bir hal aldığı tablolarda aylık ya da podoloğun belirlediği periyot aralıklarında zamana yayılarak devam edilebilir. Örneğin inatçılığıyla bilinen tırnak mantarı ve batık sorunlarının takibi çoğu zaman periyodik işlemlerle sağlanır.
  3. Uygulama sürecinin devam eden ve son adımı “Takip Etme“dir.