Skip to content Skip to footer

Tırnak Boşalması (Onycholyse) nedir? Nasıl düzelir?

tırnak boşalması

Sıklıkla karşılaşılan ayak sorunların biri olan tırnak boşalması (onycholyse), her yaşta gözlenebilen bir sorundur. Çoğu zaman ağrı yaratmasa da estetik ve tırnak bütünlüğü anlamında dezavantajlara neden olur.

Tırnak Boşalması (Onycholyse) nedir?

Tırnak boşalması, “tırnağın yataktan ayrılması”, “tırnağın tutunamaması” ya da “tırnağın ayrılarak uzaması” şeklinde halk arasında tanımlandırılmaktadır. Bu boşalma durumu tırnağın maruz kaldığı çeşitli faktörlere bağlı olarak gelişir ve ayrılma belirtisi gösteren yapılarda belirli bulgular gerçekleşir.

Tipik haliyle bir “hastalık” olmasa da tırnak boşalmasının özellikle tırnak mantarı ve tırnak batması konusunda risk oluşturduğu gözlenmektedir.

Belirtiler

Tırnak boşalması meydana geldiğinde başlıca şu belirtileri ortaya koyar:

 • Renk değişimi
  Tırnaklarda boşalma durumu ile birlikte ayrılan yapı üzerinde çoğu zaman beyaz ya da sarımtırak bir renk görünümü belirir. Bu tırnağın beslenme bozukluğu yaşamasıyla gelişir ve zamanla ilerleyebilir.
 • Kalınlaşma
  Boşalmış tabaka üzerinde yine tırnağın beslenme bozukluğundan dolayı kalınlaşma belirti gözlenebilir. Bu özellikle de yaygın ya da uzun süreli boşalmalarda meydana gelir.
 • Esneklik kaybı
  Doğası gereği sağlıklı bir tırnak esnektir. Bu esneklik çeşitli baskılanmalara karşı tırnağın kendisini savunabilmesini sağlar. Boşalan tabaka üzerinde bu esneklik özelliği kayba uğrar ve kırılma ya da çatlama durumları açısından risk oluşur.
 • Döküntüleşme
  Ayrılan tırnak yapısı altında oluşan boşluk zamanla kiri, nemi ve çeşitli cilt partiküllerini hapseder. Temizlikle bile arınmayan bu faktörler zamanla tırnağın yapısını da etkileyerek tırnağın döküntüleşerek bütünlüğünün bozulması konusunda etkin rol oynar.
 • Şekil bozukluğu
  Yapısal anlamda güçsüz bir hal alan boşalan tırnak tabakası zamanla şekil sorunu da yaratabilir. Bu durum “Deforme Tırnak” olarak nitelendirilir ve gecikildiğinde çözülmesi güçleşir. Bkz: Deforme Tırnak Bakımı. Kimi zaman bu şekil sorunları tırnakta batık problemi şeklinde de seyir gösterebilir. Bkz: Batıkta Tel Uygulaması.

Nedenler

Tırnaktaki boşalma durumuna neden olan faktörler şunlardır:

 • Darbe
  Tırnağı bir yere çarpma ya da tırnağa bir şey düşürme gibi kaza durumlarında gelişir.
 • Yanlış ayakkabı kullanımı
  Parmak ve tırnaklardaki baskıya neden olan, ayağı sıkan ayakkabı kullanımları nedenler arasındadır.
 • Vitamin eksikliği
  Tırnağın beslenmesi için ihtiyaç duyduğu besinlerin sağlanamaması, vitamin eksikliği ya da hormonel durumlar boşalma konusunda risk oluşturabilir.
 • Oje kullanımı
  Tırnağın sürekli olarak ihtiyaç duyduğu oksijenlenmesi kesen kimyasalların (ojeler) kullanımı boşalma riskini fazlasıyla arttırabilmektedir.
 • Sistemik rahatsızlıklar
  Diyabet, troid ve dolaşım sorunları başta olmak üzere tırnakların yapısal güçsüzlüğüne neden olan hastalıklar boşalma faktörlerindendir.
 • Kemik deformasyonları
  Özellikle de parmaklarda gelişen kemik sorunları parmakların yük dağılımının bozulmasında etkilidir. Bu durum kimi zaman tırnakları da etkileyerek boşalmaları tetikleyebilir.
 • Yanlış tırnak kesimi
  Ayak tırnaklarının olması gereken kesim şekli olan “düz kesim”in uygulanmadığı durumlar boşalma konusunda büyük riskler yaratabilir.

Bakım

Boşalma durumunda uygulanması gereken teknik bakımlar sadece podolog kontrolünde sağlanır. Ev koşullarında bu süreci destekleyen faktörlerden bazıları şunlardır:

 • 3-4 hafta aralığında yapılan düz tırnak kesimleri.
 • Tırnak yapısını nemden uzak tutmak.
 • Doğru ayakkabı seçimleri.
 • Tırnak yapısını besleyen solüsyonların kullanımı.

Podolog kontrolünde uygulanan girişimlerle ilgili detaylı bilgi almak için 0(216)390-9912 numaralı hattımızı arayabilir ya da Whatsapp üzerinden görüşebilirsiniz.

Tırnak Boşalması hakkında merak edilenler

 1. Tırnak boşalması bir hastalık mıdır?
  Yanıt — Hayır. Tırnak boşalması mikrobiyal endikasyonlar barındırmadığından hastalık olarak tanımlandırılmamaktadır. Boşalma durumu bir bulgudur.
 2. Tırnak boşalması bulaşıcı mıdır?
  Yanıt — Hayır. Tırnak boşalması yapısında herhangi bir patojen barındırmadığından üreme belirtisi göstermez. Dolayısıyla bulaşıcı değildir.
 3. Tırnak boşalması kalıcı mıdır?
  Yanıt — Hayır. Tırnak boşalması ona neden olan faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla ilaç ya da ürün desteği almadan bile düzelebilen bir ayak sorunudur. Sadece neden olan faktörlerin kalıcı olması durumunda boşalma sorunu sürekli olarak yaşanabilir.
 4. Tırnak boşalması bir mantar türü müdür?
  Yanıt — Hayır. Tırnak boşalmasının temelde mantar sorunuyla bir ilgisi yoktur. Fakat boşalma durumu ilerleyen safhasında mantar kimliğine bürünebilir.
 5. Tırnak boşalmasında ayrı tabaka temizlenmeli midir?
  Yanıt — Boşalan tabaka üzerinde en etkili çözüm için bir podolog değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirmede boşalma miktarına bağlı olarak atılacak adımlar, uygulanacak işlemler farklılık göstermektedir. Dolayısıyla evde müdahaleden önce uzman desteği en sağlıklı yaklaşımdır.
 6. Tırnak boşalmasının görüntüsü nasıl düzletilebilir?
  Yanıt — Boşalmanın estetik görüntüsünü düzeltmenin tek ve en etkili yolu podolog desteği ile planlanan sürece uymaktır. Bunun dışında görünüm odaklı tercih edilen ojeler, kimyasal boyalar ve makyajlar boşalmanın asıl görünümünü sadece kamufle ederken sorunu ileri boyuta taşıyabilir.
 7. Tırnak boşalması işlemleri maliyetli midir?
  Yanıt — Her ayak sorununa yönelik işlemlerde olduğu gibi tırnak boşalmasında da tablonun evre boyutu baz alınarak ücretlendirme uygulanır. 1 haftalık boşalma sorunuyla 1 yıllık boşalma sorunun işlem süreleri, takip aralıkları ve bütçeleri farklılık göstermektedir.
 8. Tırnak boşalması aileden gelebilir mi?
  Yanıt — Boşalma sorunu doğrudan aileden gelen bir problem değildir. Fakat buna neden olan faktörler genetik özellikler taşıyabilir. Örneğin vitamin eksikliğini genetik olması gibi.
 9. Tırnak boşalmasında tırnaklar uzun mu bırakılmalıdır?
  Yanıt — Hayır. Uzun tırnaklar her zaman boşalma durumunu daha ileri bir safhaya taşır. Bu da tablonun düzelmesi konusunda süreci uzatır.
 10. Tırnak boşalmasında ayrılan aralık sürekli temizlenmeli midir?
  Yanıt — İşin temelinde bu yaklaşım doğrudur. Fakat aynı oranda da risklidir. Söz konusu temizleme işlemi podolog kontrolünde ve doğru ekipmanların doğru tekniklerle kullanılmasıyla sağlanabilir. Ev koşullarında tırnak altında temizleme girişimi boşalmayı arttırabilirken tırnak yatağı üzerinde de kalıcı hasarlara neden olabilir.

Bir yorum yap